Международен ден на водата!

Целият ни живот е изграден върху безкрайния кръговрат на водата. Чистотата на водата създава нашия мир. Да я обичаме и пазим чиста!