Ден на четенето в ДГ „Наталия“

Благодарим на г-жа Тинка Босева и на четвъртокласниците от СУ „Симон Боливар“- гр.Пловдив „, част от които бивши възпитаници на ДГ „Наталия“, за интересните приказки, които прочетоха на децата от Трета и Четвърта група. Благодарим на г-жа Йорданова- директор на СУ „С.Боливар“ и на учителите , че всяка година инициират мероприятия за осигуряване на приемственост между детската градина и училището.
„Четенето повишава грамотността и дава възможности!“ е мотото на кампанията, организирана от фондация „Четене“ и фондация „Детски книги“.
Най-щастливи днес бяха нашите бъдещи първокласници, на които учениците подариха книги, които подкрепят подготовката за училище.
Четете и знайте!