Родителите в подкрепа на образованието – права и задължения

Образователен семинар за родители на тема:“Родителите в подкрепа на образованието – права и задължения“.
Семинарът е реализиран по проект „Равен достъп до образование в условията на кризи“.
Лектор: Ренета Венева- преподавател в НБУ и психолог