Обучение в ДГ „Наталия“

Много полезно и интересно обучение на тема „Монтесори и креативни технологии. STEAM за приобщаващо образование “ събра учителите от ДГ „Наталия“ и част от учителите на ДГ „Десислава“ в съботния и неделен ден. Обучението е по общинска програма „Дигитализация в образованието“.
Специална благодарност на преподавателя от Сдружение „Център за творческо обучение „- г- жа Весела Русева за интерактивните идеи и технологии- лего за социално-емоционално научаване, роботика, алгоритмично мислене , Banana piano с помощта на Makey Makey и др..