Празник на есенното благоденствие 🍂🦔🐻🦊🍄

Децата от 3 ПГ посрещнаха есента с весело тържество и много настроение!