Предстоящи обучения в ДГ „Наталия“

Обучение на учителите на тема „Училище в облака: Общуване и организация“
Дата на провеждане: 24.09 и 25.09.2022 г., от 09:30 до 16:30 часа
Домакин: ДГ „Наталия“, с директор г-жа Елена Василева.
Участници: ДГ „Наталия“ – 9 участника, ДГ „Малкият принц“ – 4 участника
Обучител – Милена Симеонова -Център за творческо обучение
16 академични часа, 1 кредит