Ден на безопасността на движението по пътищата

Нашите инициативи за 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата:
– Игри с велосипеди и тротинетки на двора
🛴🚲🚏
– Презентация на тема
„На детска градина с велосипед“ – правила за безопасност. 🚴🚥🏫
-Информационна кампания за родители – Безопасност на движението през лятото
– Игри по БДП – „Пътни знаци“, “ Познавате ли светофара“ , „Пресичам безопасно“
🚦🚧🚻