Изложба по проект „Социално-икономическа интеграция чрез достъп до образование, заетост и здраве“

Първа изложба на децата по проект „Социално-икономическа интеграция чрез достъп до образование, заетост и здраве“

Учител на целевата група е преподавател по „Изобразително изкуство“ и член на Дружеството на пловдивските художници г-жа Цвета Марова .
В експозицията може да разгледате и еко-творби на деца, участници в конкурси за детска рисунка.