Прием

 

Приема в ДГ „Наталия“ се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране. За повече информация последвайте линка:

http://dz-priem.plovdiv.bg/

 

Нормативни документи:
Наредба

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

График на дейностите за 2023 г.