Материална база

С богатата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за децата. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт, емоционално благополучие на всяко дете и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.


Новата беседка в двора на ЦДГ ,,Наталия“ е изградена чрез спечелен проект в Национална кампания ,,За чиста околна среда-2015 “ на тема: ,,Обичам природата- и аз участвам“, организиран от МОСВ и ПУДООС. Съоръжението, изградено от еко- дървесина, дава възможност на децата за пряко взаимодействие с природната среда.


Стари гуми, превърнати в малки цветни градинки, радват децата на ДГ „Наталия“