Материали за родители

Вие – Родителите, имате основна роля, за формиране на уникалната личност на вашето дете! Затова вашето участие в инициативите, които ще организираме и в заниманията, част от програмата за обучение и развитие на децата, ще бъде от изключително значение.

Това са нашите материали за родители:

Инициативи в ДГ „НАТАЛИЯ“ по време на „Европейската седмица на мобилността“ 16.09-22.09.2020г.


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО


Информация за социалните услуги


Списък на доставчиците на социални услуги


Практически насоки за учители и ученици в случаи на насилие


Нещо полезно!


Как да предпазите детето от непознати хора


Съвети за лесна адаптация на детето в детската градина


Разрешаване на детските конфликти


Разглезеното дете – негативни последствия


Разглезено ли е детето ви


Полезно ли е детето да се глези


Какви умения и навици трябва да притежават децата при постъпването им в детска градина и някои отговорности и препоръки към родителите


Как правилно да хвалим детето


Детският гняв


Пет съвета как да не разглезите детето