Квалификации

Обучение на учители на теми:
1. „Методика на обучението по БДП“– 32 акад. часа. ,2 кредита
2. „Организация на обучението на деца велосипедисти“– 16 акад. часа- 1 кредит
3. „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“– 32 акад. часа., 2 кредита
Дата на провеждане: 06.02- 07.02. 2024 год.
Обучителна организация: „Дидаско груп“ЕООД
Форма на обучение: дистанционна
Участници: 3 учители
Обучител: Васил Паунов- специалист по педагогика, психология на педагогическата дейност, методика на обучението в предучилищна и начална възраст, БДП ;


Обучение  на учителите на тема „Основи на проектно-базираното обучение  в облака със средствата на ИКТ“

Дата на провеждане: 14.10.2023г. -15.10.2023г от 09:00 до 16:30 часа

Домакин:  Орак Академия, х. Камилите, гр.Хисар

Форма на обучение:  присъствена

Участници: 9 педагогически специалисти

Обучител – Орак академия

Времетраене 16 академични часа- присъствено 8 часа , дистанционни -8 часа – 1 кредит


Тема на обучението:  „Монтесори и креативни технологии – STEAM за приобщаващо образование“, ОП „Дигитализация“.

Програмата представя иновативни и ангажиращи дейности, основани на нов подход, който съчетава елементи от философията на Монтесори с творческо прилагане на дигитални и аналогови технологии. Тя има за цел да насърчи интереса на децата към света на науките, технологиите и математиката по интересен и занимателен начин, който  съдейства за социалното приобщаване, равнопоставеност и подкрепа на деца от уязвими групи.

Дата на провеждане:  09 и 10.09.2023 г.

Час: 09:30 до 16:30 часа

Място: ДГ „Наталия“, гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Лотос“ №2 “

Обучител: г-жа Весела Русева- Център за творческо обучение

Дата на провеждане: 08.04 – 18.04.2023 г.,

08.04.2023г.- от 09:30 до 16:30 часа

Времетраене -16 академични часа- 1 кредит

Форма на обучение:  присъствена

Участници: 10 педагогически специалисти


Обучение на учителите на тема: „Монтесори и креативни технологии-STEAM за приобщаващо образование“ по програма, одобрена от МОН №РД09-231/01.02.2023г.

Дата на провеждане: 09.09 – 10.09.2023 г., от 09:30 до 16:30 часа

Домакин: ДГ „Наталия“

Форма на обучение: присъствена, 2 дни

Участници: 10 учители

Обучител – Център за творческо обучение, Лектор – Гост Весела Русева

16 академични часа- присъствено 8 часа – 1 кредит

Описание: Иновативни дейности, основани на нов подход, който съчетава философията на Монтесори с прилагането на дигитални и аналогови технологии.


Обучение  на учителя по музика на тема : „ Музика с движение, говор и инструменти: мултисензорен подход „Шулверк“ за преподаване на музика и креативно движение“

Обучител: „Лорина 5 ЕООД“, гр. София, ул. „Хан Паган“ №3,   с лектор Даниела Желязкова

Дата на провеждане: 13.05.2023 г.,

Домакин:    гр. Пловдив, НУМТИ „Добрин Петков“, ул.“Иван Вазов“№23

Форма на обучение:  присъствена

Участници: 1 педагогически специалист -учител по музика

16 академични часа- присъствено 8 часа – 1 кредит

График на обучението:

9:00-9:30- регистрация

9:30-11:00- сесия 1

11:00-11,15 пауза

11:15-13,00 сесия 2

Обедна почивка

13,45- 15,15 сесия 3

15,15-15,30 пауза

15,30- 17:00 сесия 4


Обучение  на учителите на тема „Адаптация на деца, постъпващи в детска градина“

Обучител: Евроклас Консулт Прим ЕООД  с лектор Ренета Паунчева  – БСУ

Дата на провеждане: 08.04 – 18.04.2023 г., – от 09:30 до 16:30 часа

Домакин:    зала в общ. Марица

Форма на обучение: частично присъствена

Участници: 2 педагогически специалисти

16 академични часа- присъствено 8 часа – 1 кредит


Обучителна организация: ЕООД „Дидаско Груп” с адрес, гр. Стара Загора

Място на обучението: ДГ „Наталия“

Тема 1: „Методика на обучението по БДП в детската градина“

Ръководител: ВАСИЛ ПАУНОВ

Период на провеждане: 08.02.2023г. – 28.02 .2023г.

Продължителност: 32 академични часа-2 кредита

16 часа дистанционно и 16 часа самостоятелна работа

Начало на присъственото обучение: 08.02.2023г., 8,30 часа

Край на присъственото обучение: 28.02.2023г.

Участници: 2 учители


Обучителна организация: Тренинг и обучителен център „Щастие“, гр. Благоевград
Място на обучението: ДГ „Наталия“
Тема 1: „Позитивна работа в екип. Тим билдинг на колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива.“, Ръководител: Мария Дерижан
Тема 2: „Позитивна комуникация в образованието/в екипа, с децата, с родителите/ .Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани“.
Период на провеждане: 12.11.2022г. – 12.12.2022г.
Продължителност: 32 академични часа-2 кредита, 16 часа присъствено и 16 часа самостоятелна работа
Начало на присъственото обучение: 12.11.2022г. от 8,30 ч.-16.30 ч.
Край на присъственото обучени:е 13.11.2023г.- 8,30 ч.- 16.30 ч.
Участници: 10 учители