Контакти

ул. „Лотос“ №2

р-н Източен

4006 Пловдив

e-mail: cdg_natalia@abv.bg

тел: 032/682 550 ; 682 436