Екип

Елена Василева
Директор на ДГ „Наталия“


Първа група

Сабина Стамболийска
старши учител, 3 ПКС

Светла Настанлиева
учител, 4 ПКС

Василка Камбурова
помощник-възпитател


Втора група

Галя Гафтанска
старши учител, 3 ПКС

Дияна Атанасова
учител, 5 ПКС

Бонка Попова
помощник-възпитател


Трета група

Даниела Карабогова
учител, 4 ПКС

Веселина Дянкова
старши учител, 3 ПКС

Анна Николова
помощник-възпитател


Четвърта група

Теодора Терзиева
старши учител, 3 ПКС

Габриела Донева
учител

Велка Гърдева
помощник-възпитател