Екип

Елена Василева
Директор на ДГ „Наталия“


Първа група

 

Галя Гафтанска
старши учител, 3 ПКС

Дияна Атанасова
учител

Василка Камбурова
помощник-възпитател


Втора група

 

Даниела Карабогова
учител, 4 ПКС

Мина Петрова
учител

Анна Николова
помощник-възпитател


Трета група

 

Теодора Терзиева
старши учител, 3 ПКС

Габриела Донева
учител

Велка Гърдева
помощник-възпитател


Четвърта „А“ възрастова група

 

Събина Стамболийска
старши учител, 3 ПКС

Светла Настанлиева
учител, 4 ПКС

Бонка Попова
помощник-възпитател


Четвърта „Б“ възрастова група

 

Веселина Дянкова
учител, 4 ПКС

Юлияна Запрянова
учител, 5 ПКС

Генка Павлова
помощник-възпитател