За нас


Кратка история

Целодневна детска градина „Наталия“ е открита на 08.09.1978 година и носи името на Мария Тодорова Иванова с прозвище „Наталия“ – загинала в борбата за свобода на родината.


Първият директор на детската градина е Димитричка Стефанова Атанасова.


През 1978 година ЦДГ „Наталия“ е определена за окръжна школа по физическо възпитание с ръководител г-н Петко Буюклиев – преподавател при катедрата по физическо възпитание в ИДУ „Анастасия Тошева“ – гр. Стара Загора.


На 30.04.1982 година към централната сграда е открит филиал от 4 групи.


От 01.09.1985 година ЦДГ „Наталия“ става базова градина към ПУ „П. Хилендарски“ за обучение на млади учители.


От учебната 1988г. / 1989г. за директор на целодневна детска градина „Наталия“ е назначена г-жа Стефка Ташева, която дълги години успешно ръководи учебно-възпитателната работа в детската градина.


По решение на ОКПК гр. Пловдив, детската градина е определена за Районен методичен кабинет към VII, VIII и IX кметства.


От 2006г. за директор на ЦДГ „Наталия“ е назначена г-жа Екатерина Загорска. Завършила е Пловдивски университет “П. Хилендарски” спец. Предучилищна педагогика. Има втора квалификационна степен, 27 години стаж като детска учителка, 8 години директор на детската градина.По случай 35-годишния юбилей на ЦДГ „Наталия“ – под мотото „Това е България“, г-жа Екатерина Загорска получи почетния знак на район „Източен“ от името на кмета Петър Петров. На 18.02.2021г., на тържествена церемония кметът на район „Източен“ Иван Стоянов връчи почетен знак на Екатерина Загорска – директор на ДГ “Наталия“, като един от най-добрите ръководители на детски градини в града по повод нейното пенсиониране.

От 22.02.2021г. временно изпълняващ длъжността директор на ДГ „Наталия“ е госпожа Елена Василева.  Завършила е ПУ „П. Хилендарски“, специалност „Предучилищна педагогика“. Тя е дългогодишен базов учител в детската градина. Завършила е допълнителна педагогическа специализация „Детско-юношеска и училищна психология“.Притежава Първа професионално-квалификационна степен. Споделя своя опит сред колеги, студенти, в научни форуми и педагогически  сборници. Отличавана е за постигнати забележителни резултати в организационната и преподавателска работа.  През 2017 г. е удостоена с Почетна значка на град Пловдив.


Екип

Екип от интелигентни, млади, амбициозни и енергични преподаватели са се посветили на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.


Нашата мисия

Вашето дете е уникално!
Затова екипът ни създаде среда, в която детето ви, заобиколено от нашите грижи, любов и внимание, ще направи едни от най-важните стъпки в живота си, в посока развитие на своята уникална личност!


Нашият химн