Заплащане на такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Ако плащате таксата по банков път, молим ви да е до 8-мо число на месеца и сумата да е точна до стотинка.

Сметката на ДГ,,Наталия“, гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД,клон Пловдив
IBAN: BG49IORT73753102602000
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане:такса за м…….,20…г.
Задължено лице: Име,презиме и фамилия на детето
Наредител: Име,презиме и фамилия на вносителя.
За информация използвайте електронната поща на ДГ ,,Наталия““natalia@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието.