Документи

Стратегия за развитие и програмна система за периода 2020-2024 г.

Годишен план

Правилник за дейността за учебната 2021-2022 г.

Мерки за повишаване на качеството на образование

План за превенция на ранното напускане на деца от предучилищна възраст в ДГ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ

Правилник БУВОТ 2021-2022 г.

План за сигурност / Противодействие на тероризма