Документи

Стратегия за развитие за периода 2023-2028 г.

Програмна система

Годишен план

Правилник за дейността за учебната 2023-2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневен ритъм на дейностите

Седмична програма

План за сигурност

План за дейностите по БДП

 

Архив за учебната 2021-2022 г.

Стратегия за развитие и програмна система за периода 2020-2024 г.

Годишен план

Правилник за дейността за учебната 2022-2023 г.

Мерки за повишаване на качеството на образование

План за превенция на ранното напускане на деца от предучилищна възраст в ДГ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ

Дневен ритъм на дейностите

Седмична програма

Правилник БУВОТ 2022-2023 г.

План за сигурност

План за дейностите по БДП

 

Архив за учебната 2021-2022 г.

Стратегия за развитие и програмна система за периода 2020-2024 г.

Годишен план

Правилник за дейността за учебната 2021-2022 г.

Мерки за повишаване на качеството на образование

План за превенция на ранното напускане на деца от предучилищна възраст в ДГ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ

Правилник БУВОТ 2021-2022 г.

План за сигурност / Противодействие на тероризма